نصب داربست

اصول و قوانین نصب داربست

به وسیله | 2018-07-01T12:25:57+03:30 ژوئن 21st, 2018|داربست|

اصول و قوانین نصب داربست اصول قوانین کلی نصب انواع داربست(سنتی و داربست های رایج در ایران و خارج)دو فاکتور را در برمی گیرد که به شرح زیراست: سازه بافته شده بر اثر وزن خود و باری که روی آن قرار می گیرد واژگون نگردد. این سازه بر اثر بارهای وارده دچار شکستگی داخلی نشود.