معرفی بست گردون

کفراژ و کفراژبندی و اهمیت آن

به وسیله | 2019-10-18T17:26:07+03:30 اکتبر 18th, 2019|داربست|

کفراژ و کفراژبندی در داربست بندی و ساختمان سازی برای ایجاد پایه هایی برای نگه داری قالب های بتنی سنگین به کار می رود. هرگاه لوله های داربستی به یکدیگر متصل شوند به کفراژ گفته می شود. اتصالات بین لوله ها بیشتر بصورت پین می باشد تا بست. زیرا پین ها اجرا و تنظیم راحت

معرفی بست گردون

به وسیله | 2019-03-03T18:43:46+03:30 فوریه 27th, 2019|بست|

معرفی بست گردون بست گردون یکی از انواع بست های داربست می باشد که از 2برگه چهار پیچی و یک تنه دو تیکه تشکیل شده است. این قابلیت را دارد که به صورت مورب بسته شود. چون بسته های چهارپیچی تنها به صورت عمودی به هم متصل می شوند. نیاز به داشتن المان مورب باعث