شناخت حوادث داربست

شناخت حوادث داربست

حوادث داربست از مواردی است که همواره فکر و ذهن بنایان، معمارین و مهندسان را به خود جلب نموده چرا که کار در ارتفاعات مخاطرات خاص خود را دارد.

حوادث داربست می تواند به شکل هاي متفاوتي ظاهر گردد.

کار بر روی داربست در صورت عدم برنامه ريزي و کنترل درست، پيامد هاي جبران ناپذیری را بار خواهد داشت.

جهت حوادث داربست و جلوگيري از بروز پيامدهاي ناگوار کار در ارتفاع موارد زیر لازم الاجراست:

 • شناسايي خطرات شغلي
 • لحاظ نمودن برنامه هاي کنترل و پیشگیرانه

کار بر روی داربست از فعالیت هایی است که براي انجام برنامه هاي تعمير و نگهداري انجام مي شود.

شرایط کار روی داربست،‌ آن را به فعاليتي خاص از نظر نوع مخاطرات و پيامد هاي حوادث احتمالي تبديل نموده است.

وقوع حوادث داربست  اقدامات خاصي را به منظور حصول اطمينان از برقرار شدن ملاحظات ايمني نياز دارد.

برای کار بر روی داربست ضروري است که فعاليتها اقدامات لازم جهت پيشگيري از سقوط در نظر گرفته شود.

ملزومات جلوگیری از حوادث داربست عبارتند از:

 1. پرهيز از انجام کارهایی در ارتفاع که امکان انجامش در سطح زمين وجود داشته باشد.
 2. استفاده نمودن از تجهيزاتي که خطر سقوط افراد در حين کار را از بين می برد.
 3. استفاده از روش ها و تجهيزاتي که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشي از سقوط را کاهش می دهد.

گفتنی است برنامه ريزي کار در ارتفاع نياز به مديريت متمرکزی دارد.

عملیات برنامه ریزی جهت پیشگیری از حوادث داربست در مراحل زیر خلاصه می شود.

 1. شناسايي خطرات وحوادث داربست

طی این فرایند محل و شرايط کار در ارتفاع بطور کامل مورد بررسي قرار می گیرد.

با برآورد شرایط کار بر داربست امکان بروز خطرات مورد بررسی قرار می گیرد.

 • سقوط افراد
 • لغزش بر روي سطوح کاري
 • سقوط اشياء و ابزار آلات
 • و …
 1. آناليز خطرات و حوادث داربست

در اين مرحله از برنامه ريزي پیشگیری حوادث داربست، مواردي زیر با توجه به بزرگي خطر و شدت صدمات احتمالي ناشي از آن و مورد بررسی قرار گرفته و اولويتهاي اصلاحي تعيين می شود.

این موارد عبارتند از:

ارتفاع کار

استحکام و ايمني سطوح کار

حفاظهاي جانبي

لغزندگي سطح کار

احتمال سقوط اشياء و ابزار آلات از سطوح و ارتفاع بالاتر

احتمال سقوط اشياء و ابزار آلات از سطح کار به پايين

و …

 1. پيش بيني اقدامات کنترلي حوادث داربست

در اين مرحله از پیشگیری حوادث داربست ، بر اساس تجزيه و تحليل خطرات شناسايي می شوند.

در کنار تحلیل و تجزیه خطرات، اقدامات کنترلي لازم در مورد تجهيزات، تأسيسات، تجارب و تواناييهاي افراد و امکانات موجود، پيش بيني و اجرا مي شود.

 

از موارد بسیار مهم جهت پیشگیری از حوادث داربست و کار بر ارتفاعات، جلوگیری از سقوط اشياء و اجسام است.

چراکه سقوط اجسام، علاوه بر خسارت به تجهيزات، ممکن است، باعث آسيب به افرادي که در حال عبور و يا مشغول به کار در محل هستند، شود.

بدین رو جهت جلوگیری از سقوط ابزار و اجسام موارد ذيل به دقت مورد توجه قرار می گيرد:

 • استفاده از شبکه ها ( توريهای ) ايمني ضروري
 • عدم انجام کار و يا عبور از محلداربست بدون تأييد مهندس ايمني
 • استفاده از کمربند هاي ايمني مخصوص کار بر روی داربست، مجهز به گيره ها و ساير وسايل نگهداري ابزار
 • مشخص نمودن منطقه ممنوعه عبور با استفاده از علائم هشدار دهنده و کنترل عبور و مرور محل کار
 • لحاظ احتياط هاي کامل در صورت نياز به عبور از زیر داربست يا انجام کار همزمان

استفاده از تجهيزات حفاظتي مناسب، به ويژه کلاه ايمني

Read More
انواع مخاطرات داربست

انواع مخاطرات داربست

مخاطرات داربست برای ارزیابی ریسک استفاده از داربست توسط شرکت پیمانکار انجام می شود. مخاطرات داربست به شرح ذیل است که باید مورد توجه باشد و راهکارهایی ارائه گردد.

 1-سقوط از ارتفاع که می تواند ناشی از سرخوردن، دسترسی ناامن، عدم تجهیزات حفاظت از سقوط:

برای هنگامی که کارگران داربست روی داربست رفت و آمد میکنند و یا اینکه بالا و پایین می روند باید از سیستم حفاظت شخصی استفاده کرد.

حفاظ ها مانند، گاردریل در طرف باز و در دو انتهای داربست باید نصب شود. چنانچه فاصله سکو کار از محل کار بیشتر از 35 سانتیمتر باشد باید هم گاردیل و هم کمربند ایمنی استفاده شود.

تاپ ریل در فاصله یک متری از سکو می بایست نصب شود و بین این دو میدریل نصب شود. همچنین دستگیره و نرده های بالایی و میانی می بایست به درستی نصب شوند.

2-سقوط ابزار و مصالح، تجهیزات و مواد زاید وبرخورد سر با اشیا:

برای جلوگیری از سقوط ابزار باید، کلاه ایمنی و چانه بند استفاده شود. برای لبه های محل کار روی داربست می بایست از قرنیز به ارتفاع 15 سانتیمتراستفاده شود.

استفاده از تور ایمنی، وسیله بسیار مناسبی جهت جلوگیری از مخاطرات داربست است که باید در بالای محل کار نصب شود.

3-برق گرفتگی که بوسیله تماس و برخورد با خطوط انتقال برق اتفاق می افتد:

در ارتفاعات بالا و کار روی داربست باید تجهیزات و خطوط انتقال برق را در نظر داشت و فاصله ایمنی از آنها را رعایت کرد.

4-ریزش داربست که بواسطه عدم تعادل داربست یا بارگذاری بیش از حد اتفاق می افتد و باعث صدمه دیدنن و و خراب شدن داربست می شود:

برای اینکه از خطر ریزش و سقوط داربست جلوگیری شود می بایست از متریال مناسب استفاده شود.

همچنین باید داربست مهار شود که برای این کار مهاربست استفاده می شود.

باید دقت شود که لوله های داربست نیز به خوبی بسته و محکم شوند.

نکته مهم دیگر در مورد محل نصب داربست می باشد، زمین این محل باید سفت و محکم باشد.

همچنین داربست می بایست به ازه اصلی یعنی ساختمان و استراکچر و… محکم بسته شود.

5-مخاطرات داربست و تخته گذاری نا امن:

سطحی که روی داربست باید روی آن کار انجام شود باید با تخته مناسب پوشیده شود.

Read More
نمونه چک لیست بازرسی داربست

نمونه چک لیست بازرسی داربست

بازرسی داربست شامل مراحلی مانند تایید ایمنی داربست و تایید و بررسی مکانی و…می باشد.

در ذیل مطلب و در ادامه بحث این موارد را می توانید مشاهده کنید.

داربست برای کار در ارتفاع و کارهای ساختمانی کاربرد دارد. هنگامی که به یک سطح ایمن موقت در ارتفاع های مختلف نیازمندیم ناگزیر به داربست احتیاج پیدا میکنیم.

در حقیقت تامین کننده سطح ایمن موقت در ارتفاع است که سازه ای بافته شده از المان های طولی، عرضی ارتفاعی و بست و اتصالات نگهدارنده می باشد.

این اجزا برای نگهداری وزن و جلوگیری از واژگونی سازه و شکست آن خواهد بود که با رعایت قوانین و اصول نصب انجام می گردد و سازه بافته شده را به صورت یک جسم صلب واحد درمی آورد.

 

داربست

نمونه چک لیست بازرسی داربست

نوع داربست برحسب نوع کار و نیازسنجی انجام شده توسط واحد متقاضی، توسط ناظر کارفرما مشخص و تایید می گردد.

دو نوع از داربستها که در ایران استفاده رایج دارند، داربستهای مثلثی و داربستهایی با لوله و بستهای پبچی هستند.

1. رایج ترین نوع آن در ایران که با لوله ها و بستهای پیچی اتصالات به هم متصل میشوند. 

که این لوله ها برای کارهای مختلف به اندازه های گوناگون بریده میشود و بست های چدنی موجود که با عنوان های مختلف در بازار وجود  دارد.

و اتصالات که وظیفه افزایش طول لوله ها یا همان المان های طولی را دارد .اتصالات و کفی که وظیفه پخش کردن نیروی وزن به تکیه گاه را دارد.

2. نوع دیگر جنس چوب بوده که به صورت سنتی در زیر مودار و درخت انگور گذاشته میشود.

3.داربستهای پیمی یا ترکی که در کشور های اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع که ایمن تر بوده ولی به علت مرقوم به صرفه نبودن در ایران رایج نیست.

4.داربستهای مثلثی که به نام اسکافولد در ایران رایج است. معمولا برای تقویت پایه قالب ها استفاده می شود.

 دانلود نمونه چک لیست بازرسی داربست.

جهت ارتباط با شرکت darbasttehran.ir با شماره 09120632306 بگیرید.

Read More
اجزای داربست

اجزای داربست

اجزای داربست:

اجزای داربست و توضیحاتی در مورد آنها، این اجزا، صفحاتی از چوب یا فلز هستن که داربست را روی آنها قرار میدهند.

اجزای داربست:

1-صفحه زیر ستون: یک پایه فلزی می باشد که برای توزیع بار زیر لوله های استاندارد بین خاک و لوله استاندارد به کار می رود.

2-لوله های مهاری یا بریس: این لوله ها به صورت ضربدری برای افزایش مقاومت داربست و برای اینکه ساختمان داربست را محکم نگه دارند  به داربست بسته می شوند .

3-تخته ضخیم یا الوار:این تخته ها از اجزای مهم داربست هستند .

4-نگهدارنده قرنیز: یک گیره نگهدارنده برای نگه داشتن قرنیز استفاده می شود.

5-فاصله بین دو ستون: در طول و روبه روی داربست دو پایه استاندارد در مجاورت هم هستند که فاصله بین این دو پایه را فاصله بین دو ستون گویند.

اجزای داربست

6-باتلر: یک لوله است که با بریس ها محکم شده است و برای تقویت داربست در جلوی آن به کار رفته است.

7-تخته: این چوب بر خلاف اینکه که باید در مقابل آتش مقاوم باشد یک چوب نرم است برای دسترسی به سکوهای کاری و… مورد استفاده قرار می گیرد.

8-چرخ: برای حرکت داربست از یک چرخ گردان با ابزار قفل کن استفاده می شود که به پایه استاندارد بسته می شود.

9-از دیگر اجزای داربست، اتصال دهنده می باشد که بستی است برای وصل کردن و بستن دولوله به یکدیگر در داربست به کار می رود و دارای دو نوع حامل بر و غیر حامل بار می باشد.

10-جان پناه: نام لوله ایست که از داخل داربست و برای اینکه از سقوط کارگران جلوگیری شود از داخل داربست بسته می شود.

11-تسمه آهنی: یک تسمه ی فلزی است که جزء اجزای داربست است برای جلوگیری از جدا شدن و شکافته شدن تخته ها به سر تخته داربست بسته می شود.

12-تیر افقی: لوله افقی توسط بست های حامل به لوله استاندارد بسته می شود و از خم شدن لوله استاندارد جلوگیری می کند.

ادامه مقاله اجزای داربست را در مقاله بعدی درdarbasttehran.ir دنبال کنید.

Read More
مقایسه کلایمر(بالابر) با داربست

مقایسه کلایمر(بالابر) با داربست

مقایسه کلایمر با داربست

کلایمر یا بالابر نماها جهت کارهای ساختمانی از قبیل؛سیمان کاری، تعمیر و نگهداری ساختمان، نماکاری، کارهای صنعتی ، نما شویی و…می باشد؛ همچنین حساسیت کار در این موارد پایین است.

به دلیل اینکه کلایمرها دارای سیستم های امنیتی مختلفی هستند باعث افزایش ضریب امنیت کاربران شده اند.

در پروژه های ساختمانی به دلیل کار در ارتفاع، سقوط از ارتفاع 33درصد از تمام مرگ و میرها را در کارهای ساختمانی دارا می باشد. سقف و داربست محل هایی هستند که بیشترین اتفاقات سقوط رخ می دهد.

این اتفاقات شامل: عدم تجهیزات حفاظت از سقوط، سرخوردن، آسیب بخاطر افتادن ابزار و مواد زائد، خراب شدن و آسیب داربست به دلیل عدم تعادل یا بار گذاری بیش ازحد می باشد.

جایگزین کلایمر بجای داربست:

کلایمرها در دو نوع مکانیکی و برقی وجود دارند.

ویژگی کلایمرجایگزین داربست:

1-دلیل اینکه از سیستم های مختلف امنیتی استفاده می کنند ضریب اطمینان کاری بسیار بالا یی دارند.

2-به دلیل اینکه کارایی بالایی دارد باعث افزایش سرعت کار کاربران و سرعت پیشرفت پروژه می شود.    3-از نظر اقتصادی توجیه پذیراند و در کوتاه مدت سرمایه بازگشت داده می شود.

4-بدون اینکه به نیروی انسانی متخصص نیاز باشد قابلیت نصب راه اندازی و قابلیت جابجایی دارد که بسیار آسان و سریع صورت می پذیرد.

مهم ترین سیستم های امنیتی کلایمرها:

 • سیستم ترمز گریز از مرکز یا پاراشوت. این سیستم ترمز در هنگام شتاب گیری دستگاه کلایمر برای سقوط وارد عمل می شود و از سقوط دستگاه جلوگیری می کند.
 • سیستم ترمز لنتی با صفحات لنتی. ااین سیستم از شتاب گیری و سقوط دستگاه جلوگیری می کند و یک نوع خود ترمزی در دستگاه ایجاد می کند.
 • سیستم افزایش دهنده ضریب اطمینان با افزایش بار.
 • سیم بکسل امنیتی،این سیم بکسل که کاملا مستقل عمل می کند مانند کمربند ایمنی برای مواقع اضطراری می باشد که دارای ضریب اطمینان بسیار بالا و درصد خطای در حد صفر دارند.
Read More
داربست بریو

داربست بریو

داربست بریو( مدولاراولما)

داربست بریو یک سیستم چند منظوره با قابلیت فوق العاده در ایجاد پیکر بندی های گوناگون و کاربرد فراوان در پروژه های ساختمانی و صنعتی است . این سیستم قابلیت کاربرد در حوزه های دسترسی، محافظتی، ساخت و ساز، تعمیرات ، مرمت بنا و تاسیسات و…را داراست.

 

داربست بریو

انواع داربست بریومدولار

 •  حمایت شده Scaffolds Supported
 •   معلق Scaffolds Suspended
 •  پله کان دسترسی Stairway
 •  متحرک Scaffolds Other & Sp

  حمایت شده بریو( (Scaffolds Supported

این نوع داربست‌ها از سطح مبنا به سمت بالا اجرا می شوند و در چندین نقطه به جبهه کار متصل و مهار می گردند. معمول ترین کاربرد این نوع  در نمایی است که فرمی نامنظم دارند. تمهیداتی جهت ایجاد دسترسی با زیر پایی در نمای منظم و نامنظم در این سیستم وجود دارد

 معلق بریو( (Scaffolds Suspended

 در مواقعی که امکان برپا کردن داربست‌ها از سطح زمین میسر نیست از داربست‌های آویز یا معلق کمک گرفته می شود که می بایست از بالا به پایین و یا از طرفین  مونتاژ و دسترسی حاصل گردد.

پلکان دسترسی بریو

با توجه به افزایش طبقات و ارتفاع سازه ، این سیستم تمهیداتی تحت عنوان پلکان دسترسی جهت عبور ایمن کارگران و دسترسی به تمام نقاط مختلف سازه ارائه کرده است .
با وجود گاردریل های ایمن ،کارگران با اطمینان از ایمنی خود به راحتی به تراز های مختلف مجموعه دسترسی پیدا می کنند .
این پلکان ها با توجه به نیاز پروژه در ابعاد گوناگون ارائه می گردد.

مزایای سیستم داربست بریو
 • تطبیق پذیری
 • پوشش گالوانیزه گرم
 • زیرپایی های ضد لغزش و
 • اقتصادی به لحاظ کاهش نیروی انسانی در نصب
 • سرعت
 • سبک و کم حجم بودن
 • افزایش بهره برداری در کاربری
 • قابلیت نصب آسان
 • باربری زیاد
 • ایمن

اتصالات داربست بریو

داربست بریو
داربست بریو
5/5

کاربردهای داربست ایمن

 •  پلکان دسترسی( Stairways)
 •   پوشش نما (Facade)
 •  برجک متحرک(Mobile Tower)
 •  سقف موقت (Temporary Roof)
 • دسترسی معلق(Suspended)
 •   کفراژبندی (Shoring)
 • پل ارتباطی (Footbridge)
 •  تعمیر و نگهداری صنعتی( Industrial Maintenance)
داربست
Read More
اصول و قوانین نصب داربست

اصول و قوانین نصب داربست

اصول و قوانین نصب داربست

اصول قوانین کلی نصب انواع داربست(سنتی و داربست های رایج در ایران و خارج)دو فاکتور را در برمی گیرد که به شرح زیراست:

 1. سازه بافته شده بر اثر وزن خود و باری که روی آن قرار می گیرد واژگون نگردد.
 2. این سازه بر اثر بارهای وارده دچار شکستگی داخلی نشود.

برای رعایت این نکته می بایست از علم مهندسی سازه کمک بگیرم.

برای سازه های کوچک و ساده , نصاب های تجربی داربست ناخودآگاه به این علم رسیده اند و با رعایت نکات زیر سازه را نصب می کنند.

1.ابتدا سازه اولیه را از 2 المان عمودی و یک المان عرضی به شکل یک H در می آورند:

اصول و قوانین نصب داربست

 

2.سازه H شکل با اضافه کردن یک المان عرضی و یک المان عمودی به شکل یک سه پایه میشود.

 

اصول و قوانین نصب داربست

3. سازه سه پایه با اضافه کردن دو المان عرضی و یک المان عمودی به شکل یک چهار پایه میشود.

اصول و قوانین نصب داربست

4.با اضافه کردن چهار المان عرضی برای جلوگیری از پیچشه المان های عمودی سازه را صلب می کنیم.

حال ما یک سازه چهارپایه  داربست صلب داریم برای اضافه کردن پایه های دیگر رویه سازه ما دیگر مشکلی نداریم و با اضافه کردن المان عرض و طول و ارتفاع می توانیم ابعاد را اضافه کنیم.

نکات

1.برای اضافه کردن المان عرض حتما از2 المان به بالا باید استفاده کرد.

اصول و قوانین نصب داربست

2.عرض و طول سازه ایجاد شده حداقل به اندازه نصف ارتفاع سازه باشد در غیر این صورت بایدالمان مورب اضافه کرد که در بازار به چپ معروف  است و یا به یک جسم صلب مثل دیوار یا ساختمان مهار زده شود .

 

 

 

 

 

 

 

فرمول های برخی از المان ها :

A<h/2

b>h/2

a<h/2

3.المان های عرضی و طولی هر 2متر در سازه تکرار می شوند و کمترین مقدار آن 2عدد است به عنوان مثال برای ارتفاع 4متری حداقل 2عدد و برای ارتفاع 10متری حداقل 5عدد در هر راستا به المان عرضی احتیاج است.

4.اصول بالا برای سازه های کوچک و متوسط می باشد برای سازه های بزرگ و بلندمرتبه می بایست از نرم افزارهای شبیه سازی مهندسی سازه برای طراحی بافت داربست کمک گرفت.

 

 

Read More

معرفی داربست خارجی

معرفی داربست خارجی

معرفی داربست خارجی

تعریف داربست؟

داربست خارجی همانند داربست، جایگاه و تکیه گاهی است موقت که هنگام اجرای کاراهای ساختمانی در ارتفاع برای نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار کار به استفاده میشود.

داربست ها بسته به نوع استقرار به صورت ساده .معلق.پیش آمده .قابل نوسان.مستقل.برجی وغیره به کار میروند.

اصطلاحات رايج در داربست خارجی :

Base plate:پایه فلزی است که برای تقسیم و توزیع بار که زیر لوله های به کار میرود.

Bay length:فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول وروبه روی داربست.

board:چوبی انعطاف پذیر که برای دسترسی به سکوهای کاری و…استفاده میشود این چوبها استاندار دارید دارن که باید در مقابل آتش مقاومت کافی را داشته باشند.

Board beare intermediate transom:به لوله ای که در فاصله بین ledger برای تقویت سکوهای کار مورد استفاده قرار میگیرد.

brace:لوله ایست که برای مهار به صورت اریب وضربدری بسته میشوند وساختمان داربست را در مقابل فشارهایه احتمالی محکم نگه خواهند داشت.

butlers:لوله ای که با بریس ها محکم شده و برای جابه جایی داربست به کارمیرود.

Castor:چرخیست  با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده وبرای حرکت داربست به کار میرود.

Toe board clip:گیره نگهدارنده قرنیز.

coupler:بستی است که برای اتصال وبستن دو لوله به هم دیگر در اسکافولد به کار میرود که دونوع هستند:»حامل بار وغیر حامل بار.

Guard rail:لوله ای است برای ایمنی کارگران که از داخل دار بست برای جلوگیری از سقوط افراد استفاده میشود (معمولا در ارتفاع 91و47 سانتیمتری از کف محل کار).

Hoop iron:تسمه ای فلزی که به سر تخته داربست میبندند که از جدا شدن و شکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند.

Ledger:لوله ای افقی که به لوله استاندارد اتصال پیدا میکند ( توسط بستهای حامل بار)این لوله ها جهت جلوگیری از خم شدن استاندارد استفاده میشودو مانند ساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند همانند Access plate form

barse:سکوی ایست که از چوب ساخته شده که محل ورودی نردبان را تامین می نماید.

Lift:مجموعه ای از لجر ها وترانزومها وتخته های حامل که یک سطح افقی برای داربست را تامین میکنند .
Need transom:ترانزومی که از اسکافولد بیرون آمده باشد.

Node point:محل اتصال ترانزوم .لجر واستاندارد ها به هم را گویند.

.Puncheon:لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد

Raker:لوله حامل بار را گویند که به شکل اریب قرار می گیرد و برای تقویت داربست استفاده می شود.

Scafftag:اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب میشود نوع برچسب هستند که برای نشان دادن این که دار بست در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته است ودردو رنگ سبز وقرمز میباشد (سبز داربست ایمن است)( قرمز داربست ناایمن است.

Sleeve coupler:قطعه ای که دو لوله را به یکدیگر متصل میکند همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر .

Sole plate:تخته الوارکوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود و فشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد. ( بین زمین و بیس پلیت قرار میگیرد.)

Spigot joint pin:بستی که در آخر داربست بسته مشود برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر.

تولید شده توسط : تیم تولید محتوای نارون وب

Read More
loading