معرفی بست قائم یا تک پیچ

معرفی بست قائم یا تک پیچ


معرفی بست قائم یا تک پیچ

بست قائم یا تک پیچ یکی از انواع بست های داربست می باشد که از دو برگ فولادی و یک پیچ یک زبانه شکل گرفته شده است که با جاانداختن زبانه به صورت کمربند در یک لوله و جفت کردن پیچ در آن بتن دیگر در دو برگه با صفت کردن یک پیچ در آن بتن دیگر در دو برگه با سفت کردن یک پیچ دو لوله به صورت عمودی همزمان محکم می شوند.

این نوع بست دارایه قدرت کمتری نسبت به بست چهارپیچ بوده  و در کارهای باربری اصلا مناسب نیست اما مزایای اشاره از بست در موارد است که می خواهیم سطحی بدون زائده داشته باشیم مثلا در سقف های سازه های موقتی ماننده هیئت ها و یا انبارها که سازه داربستی با برزنت پوشیده می گردد و بست چهارپیچ به علت داشتن زائده باعث تمیز در آمدن کار نمی شود و می بایست از بست تک پیچ استفاده شود تا در راستای لوله هیچ زائده ای نباشد

نکته :

  • برای خریدبست قائم سعی شود از بست دست دوم استفاده نشود چون پیچ آن به راحتی قابل تعویض نیست و اکثرا رزوه پیچ و لولای آن سریع هرز می شود.
Read More
loading