اصول و قوانین نصب داربست

اصول و قوانین نصب داربست

اصول و قوانین نصب داربست

اصول قوانین کلی نصب انواع داربست(سنتی و داربست های رایج در ایران و خارج)دو فاکتور را در برمی گیرد که به شرح زیراست:

  1. سازه بافته شده بر اثر وزن خود و باری که روی آن قرار می گیرد واژگون نگردد.
  2. این سازه بر اثر بارهای وارده دچار شکستگی داخلی نشود.

برای رعایت این نکته می بایست از علم مهندسی سازه کمک بگیرم.

برای سازه های کوچک و ساده , نصاب های تجربی داربست ناخودآگاه به این علم رسیده اند و با رعایت نکات زیر سازه را نصب می کنند.

1.ابتدا سازه اولیه را از 2 المان عمودی و یک المان عرضی به شکل یک H در می آورند:

اصول و قوانین نصب داربست

 

2.سازه H شکل با اضافه کردن یک المان عرضی و یک المان عمودی به شکل یک سه پایه میشود.

 

اصول و قوانین نصب داربست

3. سازه سه پایه با اضافه کردن دو المان عرضی و یک المان عمودی به شکل یک چهار پایه میشود.

اصول و قوانین نصب داربست

4.با اضافه کردن چهار المان عرضی برای جلوگیری از پیچشه المان های عمودی سازه را صلب می کنیم.

حال ما یک سازه چهارپایه  داربست صلب داریم برای اضافه کردن پایه های دیگر رویه سازه ما دیگر مشکلی نداریم و با اضافه کردن المان عرض و طول و ارتفاع می توانیم ابعاد را اضافه کنیم.

نکات

1.برای اضافه کردن المان عرض حتما از2 المان به بالا باید استفاده کرد.

اصول و قوانین نصب داربست

2.عرض و طول سازه ایجاد شده حداقل به اندازه نصف ارتفاع سازه باشد در غیر این صورت بایدالمان مورب اضافه کرد که در بازار به چپ معروف  است و یا به یک جسم صلب مثل دیوار یا ساختمان مهار زده شود .

 

 

 

 

 

 

 

فرمول های برخی از المان ها :

A<h/2

b>h/2

a<h/2

3.المان های عرضی و طولی هر 2متر در سازه تکرار می شوند و کمترین مقدار آن 2عدد است به عنوان مثال برای ارتفاع 4متری حداقل 2عدد و برای ارتفاع 10متری حداقل 5عدد در هر راستا به المان عرضی احتیاج است.

4.اصول بالا برای سازه های کوچک و متوسط می باشد برای سازه های بزرگ و بلندمرتبه می بایست از نرم افزارهای شبیه سازی مهندسی سازه برای طراحی بافت داربست کمک گرفت.

 

 

Leave a CommentLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

loading