آشنایی با خدمات اجاره داربست

خدمات اجاره داربست در سه زمینه ساخت و ساز و تعمیرات و مراسمات میباشد. استفاده از داربستها در اوایل قرن بیست و یکم زمانی بود که مصریان باستانی و چینی از این سازه های موقت برای احداث ساختمانهای بلند استفاده میکردند.

خدمات اجاره داربست:

1-ساخت و ساز در مقیاس کوچک یا بزرگ:

پروژه های ساختمانی به طور معمول نیازمند استفاده از داربست است که کارگران را قادر میسازد تا کار خود را با خیال راحت بر روی سیستمهای بزرگ انجام دهند.

با توجه به اداره ایمنی و بهداشت شغلی، حدود 2.3 میلیون و یا 65 درصد از کارگران در صنعت ساخت و ساز کار خود را روی داربست انجام میدهند.

انواع بسیاری از داربستهای مورد استفاده در ساخت و ساز وجود دارد:

داربست پشتیبانی شده، که شامل یک پایه محکم ساخته شده از بستها، براکت ها و قاب ها برای پشتیبانی از سیستم کار است.

داربستهای معلق، جایی که داربستها از پشت بام به دلیل غیر عملی بودن استفاده از داربستهای پشتیبانی میشود.

و داربست نورد، جایی که چرخها در پایه داربست نصب میشوند تا داربست را به حرکت در آورند.

2-تعمیرات – ساختمانها به ندرت از بین میروند و یا تخریب میشوند، مگر اینکه از عمر آنها فراتر رفته باشند.

به همین دلیل تعمیرات و بازسازیها به طور منظم برای حفظ یکپارچگی ساختاری و ایمنی ساختمان ها انجام میشود.

در بعضی موارد، ساختمانهای معروف و مناظر باید بازسازی شوند، که در آن مورد نیز داربست مورد نیاز است.

در چنین مواردی، داربستهای سفارشی ممکن است برای پاسخگویی به چالشهای منحصر به فرد کار بر روی ساختار استفاده شوند.

داربستها نباید بر روی سطح مجسمه ها و آثار تاریخی برخورد کنند. مهندسان معمولا به طرحهای مخصوص داربست برای اینها تبدیل میشوند.

3- مراسمات – داربست بطور گسترده ای در مراسمات و رویدادها استفاده میشود. در صورتی که تعداد زیادی از افراد بدر مراسمی که در فضای باز برگزار میشود شرکت کنند میتوان از داربست استفاده نمود.

با این حال، فقط متخصصان آموزش دیده باید برپا و جمع کردن داربست را به منظور رعایت مقررات ایمنی نظارت کنند.

 

Read More
loading