نمونه چک لیست بازرسی داربست

نمونه چک لیست بازرسی داربست

بازرسی داربست شامل مراحلی مانند تایید ایمنی داربست و تایید و بررسی مکانی و…می باشد.

در ذیل مطلب و در ادامه بحث این موارد را می توانید مشاهده کنید.

داربست برای کار در ارتفاع و کارهای ساختمانی کاربرد دارد. هنگامی که به یک سطح ایمن موقت در ارتفاع های مختلف نیازمندیم ناگزیر به داربست احتیاج پیدا میکنیم.

در حقیقت تامین کننده سطح ایمن موقت در ارتفاع است که سازه ای بافته شده از المان های طولی، عرضی ارتفاعی و بست و اتصالات نگهدارنده می باشد.

این اجزا برای نگهداری وزن و جلوگیری از واژگونی سازه و شکست آن خواهد بود که با رعایت قوانین و اصول نصب انجام می گردد و سازه بافته شده را به صورت یک جسم صلب واحد درمی آورد.

 

داربست

نمونه چک لیست بازرسی داربست

نوع داربست برحسب نوع کار و نیازسنجی انجام شده توسط واحد متقاضی، توسط ناظر کارفرما مشخص و تایید می گردد.

دو نوع از داربستها که در ایران استفاده رایج دارند، داربستهای مثلثی و داربستهایی با لوله و بستهای پبچی هستند.

1. رایج ترین نوع آن در ایران که با لوله ها و بستهای پیچی اتصالات به هم متصل میشوند. 

که این لوله ها برای کارهای مختلف به اندازه های گوناگون بریده میشود و بست های چدنی موجود که با عنوان های مختلف در بازار وجود  دارد.

و اتصالات که وظیفه افزایش طول لوله ها یا همان المان های طولی را دارد .اتصالات و کفی که وظیفه پخش کردن نیروی وزن به تکیه گاه را دارد.

2. نوع دیگر جنس چوب بوده که به صورت سنتی در زیر مودار و درخت انگور گذاشته میشود.

3.داربستهای پیمی یا ترکی که در کشور های اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد.

این نوع که ایمن تر بوده ولی به علت مرقوم به صرفه نبودن در ایران رایج نیست.

4.داربستهای مثلثی که به نام اسکافولد در ایران رایج است. معمولا برای تقویت پایه قالب ها استفاده می شود.

 دانلود نمونه چک لیست بازرسی داربست.

جهت ارتباط با شرکت darbasttehran.ir با شماره 09120632306 بگیرید.

Leave a CommentLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

loading