معرفی داربست خارجی

معرفی داربست خارجی

معرفی داربست خارجی

تعریف داربست؟

داربست خارجی همانند داربست، جایگاه و تکیه گاهی است موقت که هنگام اجرای کاراهای ساختمانی در ارتفاع برای نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار کار به استفاده میشود.

داربست ها بسته به نوع استقرار به صورت ساده .معلق.پیش آمده .قابل نوسان.مستقل.برجی وغیره به کار میروند.

اصطلاحات رايج در داربست خارجی :

Base plate:پایه فلزی است که برای تقسیم و توزیع بار که زیر لوله های به کار میرود.

Bay length:فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول وروبه روی داربست.

board:چوبی انعطاف پذیر که برای دسترسی به سکوهای کاری و…استفاده میشود این چوبها استاندار دارید دارن که باید در مقابل آتش مقاومت کافی را داشته باشند.

Board beare intermediate transom:به لوله ای که در فاصله بین ledger برای تقویت سکوهای کار مورد استفاده قرار میگیرد.

brace:لوله ایست که برای مهار به صورت اریب وضربدری بسته میشوند وساختمان داربست را در مقابل فشارهایه احتمالی محکم نگه خواهند داشت.

butlers:لوله ای که با بریس ها محکم شده و برای جابه جایی داربست به کارمیرود.

Castor:چرخیست  با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده وبرای حرکت داربست به کار میرود.

Toe board clip:گیره نگهدارنده قرنیز.

coupler:بستی است که برای اتصال وبستن دو لوله به هم دیگر در اسکافولد به کار میرود که دونوع هستند:»حامل بار وغیر حامل بار.

Guard rail:لوله ای است برای ایمنی کارگران که از داخل دار بست برای جلوگیری از سقوط افراد استفاده میشود (معمولا در ارتفاع 91و47 سانتیمتری از کف محل کار).

Hoop iron:تسمه ای فلزی که به سر تخته داربست میبندند که از جدا شدن و شکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند.

Ledger:لوله ای افقی که به لوله استاندارد اتصال پیدا میکند ( توسط بستهای حامل بار)این لوله ها جهت جلوگیری از خم شدن استاندارد استفاده میشودو مانند ساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند همانند Access plate form

barse:سکوی ایست که از چوب ساخته شده که محل ورودی نردبان را تامین می نماید.

Lift:مجموعه ای از لجر ها وترانزومها وتخته های حامل که یک سطح افقی برای داربست را تامین میکنند .
Need transom:ترانزومی که از اسکافولد بیرون آمده باشد.

Node point:محل اتصال ترانزوم .لجر واستاندارد ها به هم را گویند.

.Puncheon:لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد

Raker:لوله حامل بار را گویند که به شکل اریب قرار می گیرد و برای تقویت داربست استفاده می شود.

Scafftag:اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب میشود نوع برچسب هستند که برای نشان دادن این که دار بست در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته است ودردو رنگ سبز وقرمز میباشد (سبز داربست ایمن است)( قرمز داربست ناایمن است.

Sleeve coupler:قطعه ای که دو لوله را به یکدیگر متصل میکند همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر .

Sole plate:تخته الوارکوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود و فشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد. ( بین زمین و بیس پلیت قرار میگیرد.)

Spigot joint pin:بستی که در آخر داربست بسته مشود برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر.

تولید شده توسط : تیم تولید محتوای نارون وب

Leave a CommentLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

loading