بایگانی ماهیانه ژوئن 2018

اصول و قوانین نصب داربست

به وسیله | 2018-07-01T12:25:57+04:30 ژوئن 21st, 2018|داربست|

اصول و قوانین نصب داربست اصول قوانین کلی نصب انواع داربست(سنتی و داربست های رایج در ایران و خارج)دو فاکتور را در برمی گیرد که به شرح زیراست: سازه بافته شده بر اثر وزن خود و باری که روی آن قرار می گیرد واژگون نگردد. این سازه بر اثر بارهای وارده دچار شکستگی داخلی نشود.

معرفی داربست خارجی

به وسیله | 2019-06-14T20:21:30+04:30 ژوئن 19th, 2018|داربست|

معرفی داربست خارجی تعریف داربست؟ داربست خارجی همانند داربست، جایگاه و تکیه گاهی است موقت که هنگام اجرای کاراهای ساختمانی در ارتفاع برای نگهداری و حفظ کارگران، مصالح ساختمانی و ابزار کار به استفاده میشود. داربست ها بسته به نوع استقرار به صورت ساده .معلق.پیش آمده .قابل نوسان.مستقل.برجی وغیره به کار میروند. اصطلاحات رايج در داربست