داربست

داربست

داربست چیست؟

داربست یک ساختار فلزي و موقتي می باشد؛ شامل يك يا چند محل كار، قطعات واجزاء نگهدارنده، اتصالات و تكيه گاه ها است. داربست در مکان های صنعتي يا غير صنعتي، برای انجام هر گونه فعاليت هاي تعميراتي، عمليات ساختماني و… جهت دسترسي به بنا، حفظ و نگهداري كارگر يا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار مي گيرد.

داربست
پروژه  پاساژ رضوی
داربستپروژه  گلخانه آجوادنیه

معرفی انواع داربستها

نوع داربستها برحسب نوع كاری که باید انجام شود و نياز سنجي که توسط واحد متقاضي و ناظر كارفرما صورت می گیرد مشخص می شود. 1-ساده: اين نوع به صورت متقاطع ساخته مي شوند بطوریکه قسمت پايين آن در روي سطح زمين قرار میگیرد. قسمت بالا و بدنه بر روي ديوار و يا سوراخ هايي كه بر روي ديوار ايجاد مي شود نصب می شود. 2- مستقل: داربستي كه نیاز به تکیه گاه ندارد و داراي دو رديف پايه و مهار عرضي است . 3- معلق: در این نوع جايگاه توسط قرقره اي جابجا ميشود. به وسيله مهار هاي فولادي (بيش از دو مهار) از بالا آويزان شده است. در انتهاي بالايي به قسمتهاي آويز و يا اجزاء بتوني ساختمان و يا اسكلت فلزي ساختمان محكم میشود. 4-داربستهاي قابل نوساني: در این نوع داربست جايگاه مي تواند به جهات مختلف تغيير جهت دهد، زیرا بوسيله دو مهار فولادي آويزان شده است. 5-داربستهاي پيش آماده: كه جايگاه آن بوسيله لوله و مهار عرضي در داخل ساختمان مهار و محكم شده است. این نوع در قسمت خارجي ساختمان پيش آمده مي باشد. 6-داربستهاي بست و لوله اي: اين نوع از دو رديف لوله موازي با ساختمان تشکیل شده اند. این لوله ها با كوپلر ترانزوم به هم متصل مي شود. اين نوع داربستها  که متداول ترين نوع داربست می باشند بايستي به ساختمان وصل شوند. 7-داربست نوع مهار شده :اين نوع داربست دارای لوله ها و اتصالات هستند. يك رديف لوله موازي ديوار است كه با يك لوله كناري به هم متصل شده و حمايت مي شوند. انتهاي ديگر در داخل ديوار قرار دارد.این نوع برای ايجاد سكوي كار در نزديك ديوار يا ساختمان بکارمی روند.

 

loading