داربست تهران

داربست تهران حدود ده سال است که  در بازار فعال بوده است و همواره در چهارچوب صنعت داربست پیشرو بوده است. آنچه که ما را موفق کرده است اعتماد متقابل با مشتریان است. ما متعهد به نصب داربستی کارآمد و ایمن برای مشتریان می باشیم، بعلاوه ما خدمات پشتیبانی مناسب در هنگام اجرای پروژه ارائه می نماییم و همچنین مشاوره لازم برای کارفرمایان جهت نصب داربستی مناسب پروژه و با هزینه منطقی را در دستور کار داریم. 

ما همواره آماده فراهم آوری توصیه ها و ایده های عملی برای مهندسان می باشیم و تلاش برای انعطاف بیشتر در جهت رضایت مشتری را سرلوحه خود داریم. بطور موازی با استفاده از استادکاران ماهر و بیمه حوادث سعی در احقاق حقوق مشتریان خود داریم. استفاده از کارگران خوش اخلاق و وقت شناسی از ویژگیهای بارز مجموعه ماست. لذا با آسودگی خیال میتوانید از ما بهترین سرویس ها را دریافت نمایید.

 

قیمت اتحادیه داربست سال 1398
داربست خیابان نهم سعادت آباد

تماس با داربست فلزی تهران

09120632306

loading