ایمنی داربست

ایمنی داربست

ایمنی داربست و نکاتی در مورد آن

 ایمنی داربست از موضوعات مهم در هنگام کار کردن در ارتفاع روی داربست می باشد، در این نوشته نکات مهمی در زمینه ایمنی داربست بیان می شود.

داربست چیست؟

داربست سازه ای است موقت شامل یک یا چند جایگاه، اجزای نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه ها که در هنگام اجرای عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران یا مصالح در ارتفاع، مورد استفاده قرار می گیرد.

نکاتی در مورد ایمنی داربست:

1-کلیه قسمت های داربست شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها، اتصالات، راه های عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب از جنس چوب، فولاد و امثال آن توسط شخص یا اشخاص ذیصلاح طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم، ظرفیت پذیرش 4 برابر مورد نظر را داشته باشد.

2-قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد.

همچنین باید از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیدن شدن عیوب و نواقص آن می گردد، خودداری شود.

3-تخته‌های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند.

4-کلیه تخته‌ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 250م ملی متر عرض و50 ملی متر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ وجه جابجا نشده و ابزار و مصالح ازبین آنها به پایین سقوط ننماید.

همچنین حداقل عرض جایگاه باید با توجه به آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین و فاصله تکیه گاه های تختخ ها حداکثر برای کارهای سنگیین 1.8 متر و برای کارهای سبک2.3متر باشد.

5-اجزای فلزی داربست شامل لوله ها، بست‌ها، پایه‌ها، چفت‌ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی، ترک و عیب باشد. همچنین لوله های داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.

6-کلیه عملیات مربوط به نصب، تغییر، تعمیر یا پیاده کردن داربست، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود. 

Leave a CommentLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

loading